This website uses cookies to optimize your user experience, statistics, and display customized ads. By using our website, you agree that we use these cookies.Read more in our cookie policy »

Summary in Swedish

Baltic Sea Future – Innovationer, visioner och ledarskap för en hållbar Östersjöregion

Miljö- och samhällsutmaningarna kring Östersjön är omfattande och vi behöver växla upp det hållbara utvecklingsarbetet omgående. Flera kommuner har redan sett fördelarna i att vända utmaningarna till möjligheter och enligt studier kan 900 000 jobb skapas i regionen till 2030. Men vilka praktiska åtgärder krävs för att vi ska kunna förvalta och samtidigt utvinna tjänster ur Östersjön på ett hållbart sätt?

Välkommen till en ny plattform för innovativa idéer, samarbeten och finansieringslösningar där det lokala ledarskapet står i fokus!

Med 1500 omgivande städer i Östersjöregionen är kommunala beslutsfattare och tjänstemän avgörande för de konkreta miljöinsatserna kring Östersjön. Men knappa resurser och bristande kunskap är ofta ett hinder. Därför samlar Baltic Sea Future både politiker, tjänstemän, forskare och näringsliv för att hitta nya hållbara lösningar över branschgränserna.

Baltic Sea Future ger dig möjlighet att:
Dela erfarenheter med kollegor och samarbetspartners i andra kommuner och sektorer. Hitta finansieringslösningar och företagssamarbeten för hållbara projekt. Inspireras av framgångsrika exempel på kommunala miljöåtgärder. Upptäcka innovativa verktyg och tekniska lösningar inom miljöförvaltning. Ta del av den senaste Östersjöforskningen. Vår vision är att få fler kommuner att arbeta för en hållbar, växande och konkurrenskraftig Östersjöregion. Vilken är din?

Gold partners 2018

Founders

Organizer


Baltic Sea Future is organized by Stockholmsmässan that complies with the General Data Protection Regulation and is responsible for their personal data processing in accordance with Stockholmsmässan's data protection policy »